Aktualności

Budynek E - terminy

04.12.2020

Budynek E  -     Termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie – do dnia 30.09.2021r., termin podpisywania aktów notarialnych przeniesienia własności do dnia 31.12.2021 r.